โชติกา สุพรรณ์ (มิ้นท์)

Username
Password

ชื่อ : โชติกา สุพรรณ์

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : มิ้นท์

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเองให้เก่งมากกว่าเดิม


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet