เกศมณี หทัยโชติ (กิ๊ก)

Username
Password

ชื่อ : เกศมณี หทัยโชติ

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Flute

ชื่อเล่น : กิ๊ก

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ร้องเพลง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเล่นดนตรีเป้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Flute