ญาณิศา แสงจำปา (แครอท)

Username
Password

ชื่อ : ญาณิศา แสงจำปา

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : แครอท

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องการพัฒนาทักษะทางดนตรีของตนเอง เรียนรู้ฝึกฝนทักษะและทำกิจกรรมต่างร่วมกันอยากที่จะรู้จักกันมากขึ้น อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn