สิริมา แก้วมณี (เพชร)

Username
Password

ชื่อ : สิริมา แก้วมณี

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : เพชร

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : จะได้รู้จักกับเพื่อนพี่น้องต่างโรงเรียนและเป็นการฝึกทักษะทางดนตรีของตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn