วีรภัทร บุญเจริญ (เป๊ก)

Username
Password

ชื่อ : วีรภัทร บุญเจริญ

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : เป๊ก

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet