ปริษา โชติรสพงศ์ (อัญอัญ)

Username
Password

ชื่อ : ปริษา โชติรสพงศ์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : อัญอัญ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : -

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเล่นดนตรีเหมือนพ่อ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet