นวียา พนพรรณ (เนิส)

Username
Password

ชื่อ : นวียา พนพรรณ

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : เนิส

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : -

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet