ศิลา บำรุงพันธ์ (ปังปอนด์)

Username
Password

ชื่อ : ศิลา บำรุงพันธ์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : ปังปอนด์

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : วาดรูป

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet