กุลธิดา วิทพันธ์ (นุ่มนิ่ม)

Username
Password

ชื่อ : กุลธิดา วิทพันธ์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : นุ่มนิ่ม

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone