อธิชนัน จันทมิตร (ไนท์)

Username
Password

ชื่อ : อธิชนัน จันทมิตร

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : ไนท์

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone