นลินี พูลผล (หมูเขียว)

Username
Password

ชื่อ : นลินี พูลผล

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Euphonium

ชื่อเล่น : หมูเขียว

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : วาดรูป

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆต่างโรงเรียน


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Euphonium