พิชญาภา ใจแกล้ว (วิว)

Username
Password

ชื่อ : พิชญาภา ใจแกล้ว

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Color Guard

ชื่อเล่น : วิว

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : -

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีและคัลเลอร์การ์ดมากกว่าเดิม แล้วได้เสริมการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆโรงเรียนอื่นอีกด้วยคะ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Color Guard