ศิวนาถ โชคเจริญวงศ์ (เนส)

Username
Password

ชื่อ : ศิวนาถ โชคเจริญวงศ์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Color Guard

ชื่อเล่น : เนส

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากฝึกเป้นความสามารถพิเศษและอยากมีประสบการเกี่ยวกับคัลเลอร์การ์ด


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Color Guard