ทวีพร พืชพันธ์ (กิ๊ฟ)

Username
Password

ชื่อ : ทวีพร พืชพันธ์

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Clarinet

ชื่อเล่น : กิ๊ฟ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Clarinet