ชาคริต แจ้งศรี (เต้)

Username
Password

ชื่อ : ชาคริต แจ้งศรี

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : เต้

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่อเสริมความรุ้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet