วศินี ตองอ่อน (เอิร์ท)

Username
Password

ชื่อ : วศินี ตองอ่อน

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : เอิร์ท

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ศิลปะ (วาดรูประบายสี)

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากพัฒนา


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet