ณัฐพล บุญมี (เจ๋ง)

Username
Password

ชื่อ : ณัฐพล บุญมี

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Euphonium

ชื่อเล่น : เจ๋ง

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : เล่นปิงปอง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Euphonium