ศุภโชติ มณีสุขใส (Earthing)

Username
Password

ชื่อ : ศุภโชติ มณีสุขใส

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Auto Saxophone

ชื่อเล่น : Earthing

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : บาสเก็ตบอล,แบทมินตัน

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากพัฒนาตัวเองและรู้จักกับเพื่อนที่เล่นดนตรีด้วยกันเยอะๆ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Auto Saxophone