เดชาวัต ร่มเย็น (ท่านตุ๊ก)

Username
Password

ชื่อ : เดชาวัต ร่มเย็น

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : ท่านตุ๊ก

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ทำอาหาร

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากรู้จักกับเพื่อนๆต่างโรงเรียน และสาวๆบาสแบนด์จากสตรีมารดา


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet