ทิฆัมพร สวนกลับ (น้องน้ำพุ่งปี๊ดปี๊ด)

Username
Password

ชื่อ : ทิฆัมพร สวนกลับ

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Clarinet

ชื่อเล่น : น้องน้ำพุ่งปี๊ดปี๊ด

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ร้องเพลง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเล่นดนตรีให้เก่งขึ้น และเล่นดนตรีร่วมกับคนอื่นๆ นำความรู้ที่ได้มาสอนน้องรุ่นต่อๆไป


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Clarinet