นัดที พลอยเอี่ยม (แป๊ะเหยิน)

Username
Password

ชื่อ : นัดที พลอยเอี่ยม

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Quad Tom

ชื่อเล่น : แป๊ะเหยิน

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเรียนรู้และเจอเพื่อนใหม่


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Quad Tom