ธัชพล ไชยเบ้า (ธัชดาว)

Username
Password

ชื่อ : ธัชพล ไชยเบ้า

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : ธัชดาว

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : หาประสบการณ์


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone