อรปรียา ต๊ะรังษี (มิ้วเตี้ย)

Username
Password

ชื่อ : อรปรียา ต๊ะรังษี

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : มิ้วเตี้ย

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ร้องเพลง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ชอบเสียงดนตรีและชอบร้องเพลง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn