ธรณ์ธันย์ ศรัทธาบุญ (บั๊ม ทอนตัง)

Username
Password

ชื่อ : ธรณ์ธันย์ ศรัทธาบุญ

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : บั๊ม ทอนตัง

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีความรุ้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet