บัวชมพู อาสินรัมย์ (บัวเอ๋อ)

Username
Password

ชื่อ : บัวชมพู อาสินรัมย์

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : บัวเอ๋อ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพราะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงดนตรีเพิ่มมากขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn