สุธิดา ตันสมรส (แบม)

Username
Password

ชื่อ : สุธิดา ตันสมรส

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Keyboard Percussion

ชื่อเล่น : แบม

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : รำ

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Keyboard Percussion