ศิรภัสสร ชาพู (บีม)

Username
Password

ชื่อ : ศิรภัสสร ชาพู

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : บีม

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian