นวลนรา ศรีเมือง (กุ้ง)

Username
Password

ชื่อ : นวลนรา ศรีเมือง

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : กุ้ง

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ร้องเพลง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian