จารุภรณ์ สุนทรวงษ์ (ปิ่น)

Username
Password

ชื่อ : จารุภรณ์ สุนทรวงษ์

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : ปิ่น

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : วอลเล่ย์

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian