ภัศราพร สุยานนท์ (ดรีม)

Username
Password

ชื่อ : ภัศราพร สุยานนท์

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Auto Saxophone

ชื่อเล่น : ดรีม

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : พิธีกร

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่อพัฒนาตนเองในด้านดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Auto Saxophone