น้ำทิพย์ ซิงค์ (น้ำทิพย์)

Username
Password

ชื่อ : น้ำทิพย์ ซิงค์

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Color Guard

ชื่อเล่น : น้ำทิพย์

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : แดนซ์เซอร์

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเพิ่มความรู้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Color Guard