ธิดารัตน์ เกตุเสนา (อั้ม)

Username
Password

ชื่อ : ธิดารัตน์ เกตุเสนา

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : อั้ม

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : เมโลเดียน

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian