นพพร ศรีเจริญพร (แม๊ว)

Username
Password

ชื่อ : นพพร ศรีเจริญพร

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : แม๊ว

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : กลองชุด

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ไปหาความรู้ต่างๆ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare