กมลชนก มณีเติม (กวาง)

Username
Password

ชื่อ : กมลชนก มณีเติม

วง : วัดตกพรม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : กวาง

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องการเพิ่มความรู้มากขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian