สุรเชษฐ์ ศฤงคารเพิ่มพูน (นิว)

Username
Password

ชื่อ : สุรเชษฐ์ ศฤงคารเพิ่มพูน

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Euphonium

ชื่อเล่น : นิว

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ความรู้เพิ่ม


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Euphonium