อรุณรัชช์ พานิชเจริญผล (น๊อต)

Username
Password

ชื่อ : อรุณรัชช์ พานิชเจริญผล

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : น๊อต

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : สร้างความเฮฮา

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet