ปาณิสรา คุ้มยง (ปริม)

Username
Password

ชื่อ : ปาณิสรา คุ้มยง

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : ปริม

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn